Kredyt samochodowy szczegóły oferty

Kredyt na zakup pojazdów

 • nowych i używanych pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych lub bagażowych podlegajacych zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiazującego.
 • Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 5000 zł a maksymalna kwota nie może przekroczyć 100000 zł.

Maksymalny okres kredytowania

 • w przypadku kredytów na zakup pojazdów fabrycznie nowych – 7 lat,
 • w przypadku kredytów na zakup pojazdów używanych -suma okresu kredytowania i wieku pojazdu nie może przekroczyć 15 lat .

Dla pojazdu nowego wymagany wkład własny

 • 0% - jeśli wartość pojazdu jest niższa niż 30000 zł,
 • 20% wartości pojazdu od 30000 zł do 50000 zł,
 • 30 % powyżej 50000 zł

Dla pojazdu używanego wymagany wkład własny

 • 10 % wartości pojazdu do 30000 zł,
 • 30 % wartości pojazdu powyzej 30000 zł

Zabezpieczenie kredytu

 • przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy.
 • cesja praw z umowy ubezpieczenia w zakresie AC,
 • weksel in blanco.

Oprocentowanie kredytu

 • WIBOR 3M + 7,9 p.p.W uzasadnionych przypadkach Bank może żądać dodatkowych zabezpieczeń przewidzianych prawem cywilnym i wekslowym. Od kwoty udzielonego kredytu pobierana jest prowizja w oparciu o obowiązującą w Banku taryfę opłat i prowizji.

Plan spłat przykład dla kredytu 25 000,00 zł na 5 lat

Lp. Nr raty Rata
1 1 526,51 zł
2 2 526,51 zł
3 3 526,51 zł
4 4 526,51 zł
5 5 526,51 zł
6 6 526,51 zł
7 7 526,51 zł
.. ..... .....
.. ..... .....
.. ..... .....
59 59 526,51 zł
60 60 526,51 zł

Dodatkowe informacje

Oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej 9,62 % (na dzień 2016.03.31). Prowizja za udzielenie kredytu wynosi: 3,00 % - 875,00 zł. RRSO - 11,74 %. Całkowity koszt kredytu (wg. ustawy o kredycie konsumenckim) wynosi 7465,87 zł.

Wniosek o udzielenie kredytu

Copyright © bslezajsk 2015