Stanisław Marchwiany
Prezes Zarządu

Marcin Mierzwa
Wiceprezes Zarządu

Joanna Stopyra
Członek Zarządu - Główny Księgowy

Anna Kurdziel
Członek Zarządu

Ludwika Skiba
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Franciszek Czerwonka
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Włodzimierz Miśkiewicz
Sekretarz Rady Nadzorczej

Jan Chmura
Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Nowak
Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Ślanda
Członek Rady Nadzorczej