Stanisław Marchwiany
Prezes Zarządu

Marcin Mierzwa
Wiceprezes Zarządu

Joanna Stopyra
Członek Zarządu - Główny Księgowy

Anna Kurdziel
Członek Zarządu

Ludwika Skiba
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Włodzimierz Miśkiewicz
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Janina Wnęk
Sekretarz Rady Nadzorczej

Halina Matuszek
Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Nowak
Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Ślanda
Członek Rady Nadzorczej