Bank Spółdzielczy w Leżajsku

Kredyty

Szeroka oferta atrakcyjnych kredytów i pożyczek. Źródło finansowania dowolnego celu, atrakcyjne oprocentowanie, dogodne raty.

Więcej

Lokaty

Środki pieniężne na rachunku lokaty terminowej są bezpiecznie ulokowane i zawsze przynoszą zysk. Odsetki za okres poprzedni mogą być pobrane po upływie terminu zadeklarowania.

Więcej

Rachunki

Rachunki bieżące służą do gromadzenia środków i prowadzenia rozliczeń. Wygodny dostęp do rachunku możliwy jest przez bezpieczny system bankowości internetowej.

Więcej

Informacje o charakterze ilościowym i jakościowym dotyczące adekwatności kapitałowej, opracowane w oparciu, o zapisy Polityki informacyjnej Banku są udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku w Leżajsku, ul. Mickiewicza 38, 37-300 Leżajsk na Stanowisku ds. organizacyjno - samorządowych w godzinach 8.00-12.00

Bank Spółdzielczy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 38, 37-300 Leżajsk; KRS 0000096175, Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy KRS, Oznaczenie formy prawnej: Spółdzielnia