Moduł Wnioski - załatw Twoje sprawy przez Bankowość internetową

Od 23 kwietnia funkcjonuje moduł Wnioski na platformie CBP - Babnkowości internetowej. Sysytem powstał w celu szybszego i wygodniejszego załatwiania spraw bankowych bez konieczności wizyty w placówce.

Aplikacja umożliwia:

  • Aktywację karty płatniczej
  • Zmianę środka dostępu
  • Zmianę limitów karty
  • Zmianę danych osobowych
  • Złożenie wniosku o odroczenie rat kredytowych
  • Zablokowanie/cofnięcie dostępu Użytkownika do usług bankowości elektronicznej przez posiadacza rachunku
  • Dodanie/odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości
  • Zmianę limitu operacji dokonywannych za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Aktywację/zmianę PUSH i SMS
  • Dodatkowy/inny wniosek z załącznikiem

Przewodnik złożenia wniosku

1. Wybór aplikacji z dostępnego menu oraz złożenie wniosku

Wybór aplikacji następuje poprzez wskazanie pozycji „WNIOSKI” w bocznym menu systemu. Procedurę uruchomienia złożenia wniosku rozpoczyna wybór przycisku „ZŁÓŻ WNIOSEK”, a następnie „UTWÓRZ”.

Wybór aplikacji Wybór aplikacji

Kolejnym krokiem jest wybór z listy wniosku. Przykład jest oparty o pozycję "Aktywacja karty płatniczej". Zatwierdzenie "DALEJ"

Wybór aplikacji

2. Uzupełnienie danych i wysłanie wniosku

Wypełnienie formularza wymaga uzupełnienia wskazanych pól danymi oraz potwierdzenia przyciskiem „WYŚLIJ”.

Dane wniosku

3. Autoryzacja i zatwierdzenie Wniosku

Autoryzacja odbywa się za pomocą posiadanego środka autoryzacji (PIN + SMS lub Asseco MAA).

4. Potwierdzenie złożenia Wniosku

Zakończenie procesowania wniosku potwierdzone jest informacją, iż wniosek został przekazany do rozpatrzenia. Bezpośrednio z ostatniego ekranu formularza istnieje możliwość przejścia do listy złożonych wniosków lub do procesu składania kolejnego wniosku.

Dane wniosku