Aktualności - komunikaty, oferty, promocje

Szanowni Klienci,
W związku z uchwaloną ustawą o Święcie Narodowym z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości informujemy,
że 12 listopada 2018 roku (poniedziałek) wszystkie placówki Banku Spółdzielczego w Leżajsku będą nieczynne.

Ponadto informujemy, że przelewy realizowane będą na zasadach obowiązujących w dni robocze.


Przepraszamy za utrudnienia

Studiujesz, uczysz się to konto jest dla Ciebie. Konto STUDENT przeznaczone jest dla osób,które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 26 roku życia w szkołach wyższych, szkołach posiadających status wyższej uczelni, szkołach policealnych, szkołach średnich

więcej informacji

Szanowni Państwo,
Od dnia 2 listopada 2018 następuje zmiana godzin otwarcia Centrali Banku Spółdzielczego w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 38.
Wg. nowego harmonogramu Bank jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 16.00

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Androidłatności mobilne za pomocą telefonu są możliwe w tysiącach miejsc - sklepach stacjonarnych, aplikacjach mobilnych czy podczas zakupów online. W sklepach można wygodnie zapłacić telefonem wszędzie tam, gdzie są akceptowane płatności zbliżeniowe - tak samo jak kartą.

więcej informacji

Rachunek oszczędnościowy-EFEKT łączy w sobie zalety lokaty oraz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, czyli wysokie oprocentowanie oraz możliwości dokonywania wpłat i przelewania środków w każdym momencie bez utraty odsetek. Na koncie EFEKT zyskujesz jak na tradycyjnych lokatach terminowych, jednak wciąż masz swoje pieniądze do dyspozycji

więcej informacji

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku. Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

więcej informacji

Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy w Leżajsku uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otworzył rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego rachunek rozliczeniowy w PLN.

Zgodnie z w/w Ustawą, otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Ponadto informujemy, że z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT, Bank Spółdzielczy w Leżajsku nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat.

Numer NRB otwartego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT są dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku Spółdzielczego.

więcej informacji

Szanowni Państwo

Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.

Bank Spółdzielczy w Leżajsku rozpocznie otwieranie rachunków VAT w terminie do 30.06.2018. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT. Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.

Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Leżajsku otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.

Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Leżajsku będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na stronie internetowej www.bslezajsk.pl/mpp.html oraz w placówkach Banku.

więcej informacji

Szanowni Państwo

Od dnia 04.06.2018 wydłużylismy czas pracy Centrali Banku Spółdzielczego w Leżajsku. Aktualnie Bank czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 16:30. Zapraszamy.

Powyższa zmiana jest następstwem wprowadzenia nowego sposobu obsługi klienta.

Szanowni Państwo

Opublikowane w 2016 roku przez Parlament Europejski Rozporządzenie (nr 2016/679) w sprawie ochrony danych osobowych zwane RODO, będzie miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

więcej informacji

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że uczestniczymy w Ogólnopolskim Programie Wsparcia Obrotu Bezogtówkowego, który organizowany jest wspólnie z Fundacją Polska Bezgotówkowa, Bankami i Agentami. Założeniem Programu jest upowszechnienie i zwiększenie liczby sieci punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności kartami.

Celem Programu jest zniesienie kosztów dla przedsiębiorców w zakresie instalacji terminala płatniczego oraz kosztów jego użytkowania przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania.

więcej informacji

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.02.2018 po 3 miesięcznym okresie przejściowym, nastąpi wyłączenie dotychczasowego systemu bankowości internetowej CUI Detal.

Wyłączenie aktualnego systemu spowodowane jest uruchomieniem nowoczensego systemu bankowości mobilnej CBP.

Prosimy o korzystanie z nowego systemu

CBP Logowanie - nowy system bankowości internetowej: SMS, token

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.12.2017 kasy Banku będą czynne do godziny 13:00, natomiast rozliczenia w systemie ELIXIR (w tym ZUS) będą przyjmowane do godz.12.00. Zlecenia przyjęte po godz. 12.00 zostaną rozliczone w następnych dniach operacyjnych - odpowiednio w dniu 02.01.2018. Prosimy o odpowiednio wczesne przekazanie swoich zleceń płatniczych.

Z przyjemnością informujemy, że od dnia 20.11.2017 uruchomiony został nowy system bankowości internetowej CBP (Customer Banking Platform). Nowy system jest unikalnym rozwiązaniem bankowości internetowej i mobilnej opartym na najnowszej generacji Platformie internetowego dostępu klienta do produktów i usług biznesowych.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej koncepcji ekosystemu miniaplikacji, rozwiązanie to pozwala na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej poprzez swobodne kształtowanie usług oferowanych kientowi na Platformie zdalnego dostępu.

Rozwiązanie def3000/CBP wyróżnia innowacyjna koncepcja udostępniania funkcjonalności systemu dla klientów instytucji poprzez komponenty zwane miniaplikacjami. Miniaplikacje wraz z Platformą stanowiącą środowisko ich działania, tworzą swoisty ekosystem, w którym komunikacja odbywa się za pomocą ujednoliconego protokołu.

System def3000/CBP automatycznie dostosowuje swój wygląd i funkcjonalność do urządzenia, z którego użytkownik korzysta w danym momencie (jedno spójne rozwiązanie dla bankowości internetowej i mobilnej).

System def3000/CBP automatycznie dostępny jest dla aktualnych i nowych klientów Banku Spółdzielczego w Leżajsku wraz z oddziałami korzystających ze środków dostępu SMS i Token.

Do dnia 20.02.2018 systemy CBP i CUI Detal będa pracowały równolegle w celu zapoznania się klientów z nowym rozwiązaniem.Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Leżajsku informuje, że obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.).

Dla zapewnienia zgodności z wymogami wskazanego Rozporządzenia należy umieszczać na dyspozycjach dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na walutę, składanych zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem systemu bankowości internetowej i mobilnej następujące informacje:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku odbiorcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy,
 • pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,
 • pełny adres zleceniodawcy: miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

 • opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,
 • odrzucenie przelewu
 • wstrzymanie przelewu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

 • danych zleceniodawcy i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,
 • danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej (prosimy o sprawdzenie czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).

Ponadto w związku ze wskazanym Rozporządzeniem pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości w przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

Z przyjemnością informujemy, że Bank Spółdzielczy w Leżajsku uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii reklamowej pod nazwą: "Wygodny Kredyt w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS". Serdecznie zapraszamy do skorzystania z promocji.

Weź wygodny KREDYT NA SZCZĘŚCIE:
 • Na remont
 • Na urlop
 • Na nowy sprzęt
 • Na dowolny cel


Naklejka zblżeniowa VISA payWave to karta debetowa z funkcjonalnością płatności zbliżeniowych, umożliwiająca dokonywanie transakcji w punktach handlowo-usługowych oraz w internecie. Przeznaczona jest dla osób, które cenia stały dostęp do swoich pieniędzy oraz wygodę i szybkość płatności bezgotówkowych. Wszystkie transakcje dokonywane naklejką zbliżeniową są autoryzowane w czasie rzeczywistym, co zapewnia kontrolę nad wydatkami. Tansakcje do kwoty 50 zł nie wymagają wprowadzenia kodu PIN.

Wybierz naklejkę zbliżeniowa i zyskaj:
 • stały dostęp do środków na rachunku, niezależnie od godziny pracy Banku
 • poczucie bepieczeństwa - niepotrzebujesz nosić przy sobie gotówki i nie narażasz się na jej utratę
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych
 • bezpłatneubezpieczenie BEZPIECZNA KARTA, które zapewnia: ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, zakupionego towaru, mienia


Planet Plus to nowoczesna platforma zakupowa, za pomocą której możesz dokonywać zakupów w ponad 500 sklepach internetowych wykorzystując szeroką ofertę zniżek i promocji. Spróbuj jak w prosty sposób możesz zyskać pieniądze na dalsze zakupy! Tworząc założenia do Programu kierowaliśmy się ideą umożliwienia kupującym korzystania ze zniżek dostępnych w portalu a także zbierania Cashback podczas dokonywanych transakcji. Za każdą transakcję dokonaną za pośrednictwem naszego serwisu otrzymujesz od nas gotówkę, byś mógł cieszyć się zakupami każdego dnia. Wystarczy, że zalogujesz się na portalu, wybierzesz sklep, dokonasz zakupu bezpośrednio na stronie sklepu korzystając z promocji i rabatów a zwrot określonej kwoty za zakupy pojawi się automatycznie na Twoim koncie. Pamiętaj, że Cashback łączy się z Promocjami i Wyprzedażami, byś mógł zaoszczędzić jeszcze więcej. Zakupy jeszcze nigdy nie były tak proste i przyjemne. Przyłącz się do nas!.

Atrakcyjnie oprocentowany kredyt konsumencki na dowolny cel. Minimum formalnosci i uproszczone procedury. Zapraszamy.

Z przyjemnością prezentujemy nową, responsywną stronę internetową Banku Spółdzielczego w Leżajsku, Ergonomia i czytelność strony zapewnia komfortowe przeglądanie na każdym urządzeniu: smartfon, tablet, laptop, pc.