Karty płatnicze VISA przegląd


VISA BUSINESS dla Firm

PLN 000* miesięcznie
 • 50 000 zł Dzienny limit transakcji bezgotówkowych
 • 30 000 zł Dzienny limit transakcji gotówkowych
 • Płatności internetowe
 • CASH BACK wypłata gotówki w terminalach POS
 • * Gdy suma tansakcji bezgotówkowych przekracza 400 zł w miesiącu
 • wniosek o kartę

VISA CLASSIC Klienci indywidualni

PLN 000* miesięcznie
 • 50 000 zł Dzienny limit transakcji bezgotówkowych
 • 10 000 zł Dzienny limit transakcji gotówkowych
 • Płatności internetowe
 • CASH BACK wypłata gotówki w terminalach POS
 • * Gdy suma tansakcji bezgotówkowych przekracza 400 zł w miesiącu
 • wniosek o kartę

VISA BUSINESS dla Rolników

PLN 000* miesięcznie
 • 50 000 zł Dzienny limit transakcji bezgotówkowych
 • 30 000 zł Dzienny limit transakcji gotówkowych
 • Płatności internetowe
 • CASH BACK wypłata gotówki w terminalach POS
 • * Gdy suma tansakcji bezgotówkowych przekracza 400 zł w miesiącu
 • wniosek o kartę

Kartosfera opis konfiguracji usługi 3D secure

Aby uruchomić płatności kartowe w internecie należy:

 • wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl i postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie strony do logowania
 • dokonać rejestracji w portalu kartowym klikając „Zarejestruj się”
 • podać PESEL i kliknąć „Dalej”
 • zaakceptować Regulamin portalu kartowego oraz wskazane zgody i kliknąć „Zarejestruj”
 • Zalogować się do portalu kartowego podając PESEL oraz hasło otrzymane na numer telefonu podany przez Użytkownika karty w Banku i wskazany na poprzednim ekranie, następnie kliknąć „Zaloguj”
 • ustawić hasło do logowania się na portalu kartowym i kliknąć „Zmień”
 • aktywować zabezpieczenie 3D Secure dla wybranych przez siebie kart klikając na ikonę przy 3D Secure i postepować zgodnie z instrukcją na ekranie
 • ustawić limit dla transakcji internetowych w zakładce limity
 • po zakończeniu prac w portalu kartowym wylogować się z portalu kartowego klikając „Wyloguj”

W celu ponownego zalogowania się do portalu wejdź na stronę portalu www.kartosfera.pl, podaj PESEL i hasło, które zostało ustalone przy pierwszym logowaniu do portalu

W przypadku utraty karty (zgubienie, kradzież) należy niezwłocznie zgłosić fakt.

 • telefonicznie w Centrum Kart tel. 828828828 lub 862155050
 • osobiście w jednostce banku, w której wydana jest karta w terminie do 7 dni.

Karta odnaleziona, która wcześniej została zastrzeżona nie może być ponownie użyta, należy ją zwrócić do Banku prowadzącego rachunek.

W miejsce karty utraconej i zastrzeżonej Bank na wniosek użytkownika karty Bank wydaje nową kartę, do której generowany jest nowy numer PIN.

3D-Secure modyfikacja usługi

Uprzejmie przypominamy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca w Grupie BPS wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

W Grupie BPS realizacja wymogu silnego uwierzytelniania będzie polegała na dodaniu, obok dziś funkcjonującego obowiązku podania jednorazowego kodu przesyłanego w formie SMS, drugiego obowiązkowego zabezpieczenia w postaci kodu PIN dedykowanego dla usługi 3D Secure.

Instrukcja nadanie PIN Instrukcja uwierzytelnienie

3D-Secure limity transakcji niskokwotowych od 01.07.2023

Wysokość limitów do jakich Bank może nie stosować silnego owurzytelnienia 3D-Secure (transakcje niskokwotowe)

Pojedyncza transakcja internetowa 100,00 PLN
Suma transakcji internetowych 400,00 PLN
Liczba następujących po sobie transakcji internetowych 5