Kredyty Klienci Indywidualni

Na każdą okazję

Kredyt "na każdą okazję udzielany jest dla osób fizycznych na dowolny cel. Oprocentowanie kredytu wynosi tylko 5,9 %. Udzielany jest na okres do 12 miesięcy.

Szybka gotówka

Kredyt udzielony może być w maksymalnej wysokości 5000zł i nie może przekraczać trzykrotności miesięcznego dochodu netto kredytobiorcy. Oprocentowany według stałej stopy procentowej. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji kredytowej nastepuje w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu.

Konsumpcyjny gotówkowy

Kredyt konsumpcyjny udzielany jest dla osób fizycznych na dowolny cel. Maksymalna kwota kredytu wynosi 100000 zł. Udzielany na okres do 96 miesięcy. Oprocentowanie kredytu jest zmienne lub stałe w zależności od okresu spłaty.

Sezonowy

Kredyt sezonowy udzielany jest na okres do 9 miesięcy, oprocentowany według stałej stopy procentowej. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy.

Ekspres gotówka

Kredyt może być udzielony w maksymalnej kwocie 30000 zł na okres do 60 miesięcy. Kredyt z terminem spłaty do 12 miesiecy oprocentowany jest według stałej stopy procentowej ustalonej wchwałą Zarządu BS, a powyżej 12 miesięcy według zmiennej stopy procentowej

Uniwersalny hipoteczny

Kredyt udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków. Maksymalna kwota kredytu wynosi 60 % wartości nieruchomosci mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie. Okres kredytowania wynosi od 24 do 180 miesięcy. Możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

Konsolidacyjny

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:
 • kredyt/pożyczka gotówkowa,
 • kredyt/pożyczka samochodowa,
 • limit w karcie kredytowej,
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
 • kredyt/pożyczka hipoteczna,
 • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy,

w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku. Dodatkowo klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel, jednak nie więcej niż 100000 zł. Minimalna kwota kredytu wynosi 10000 zł, maksymalna nie może przekroczyć:
 • 60 % wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 • 80 % wartości nieruchomości, jesli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy,
Okres kredytowania wynosi od 24 do 180 miesięcy.

Samochodowy

Kredyt na zakup pojazdów nowych i używanych pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych lub bagażowych podlegajacych zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiazującego.

Mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy może być wykorzystany na realizację inwestycji związane w szczególności z:
 • budową, dokończeniem, rozbudową, wykończeniem domu jednorodzinnego (w tym domu letniskowego) wraz z garażem,
 • budową lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym,
 • adaptacją pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 • remontem i modernizacją lokali i budynków mieszkalnych, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkań,
 • dopłatą związaną z przekształaceniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe,
 • dopłatą związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • zakupem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym,
 • wydatkami poniesionymi na zakup działki budowlanej.
 • spłatą zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank.

Korzyści:
 • okres kredytowania - do 30 lat,
 • dogodne formy spłaty,
 • korzystne oprocentowanie kredytu
 • możliwość 24 miesięcznej karencji w spłacie kapitału,
 • minimalna prowizja,
 • możliwość udzielenia kredytu na realizację kilku celów mieszkaniowych w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • maksymalna kwota kredytu to 60 % wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki. Dla pozostałych celów kredytowania - 80 % wartości rynkowej nieruchomości lub kosztów realizacji przedsięwzięcia

Oprocentowanie stałe - 5,90 %

Oprocentowanie stałe - 8,99 %

Oprocentowanie stałe - 9,90 % dla kredytów do 1 roku

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 7,9 p.p. dla kredytów powyżej 1 roku

Oprocentowanie stałe - 9,00 %

Oprocentowanie stałe - 9,90 % dla kredytów do 1 roku

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 7,9 p.p. dla kredytów powyżej 1 roku

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 5,5 p.p.

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,0 p.p.

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,0 p.p.


Copyright © bslezajsk 2015