Kredyty Klienci Indywidualni

Na każdą okazję

Kredyt "na każdą okazję" udzielany jest dla osób fizycznych na dowolny cel. Oprocentowanie kredytu wynosi tylko 5,9 %. Udzielany jest na okres do 12 miesięcy. Zrealizuj swoje marzenia biorąc kredyt wygodnie w placówkach Naszego Banku

Szybka gotówka

Kredyt udzielony może być w maksymalnej wysokości 5000zł i nie może przekraczać trzykrotności miesięcznego dochodu netto kredytobiorcy. Oprocentowany według stałej stopy procentowej. Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji kredytowej nastepuje w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu.

Kredyt Wygodny

Kredyt konsumpcyjny udzielany jest dla osób fizycznych na dowolny cel. Udzielany na okres do 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu jest stałe 1,7 %. Dowolny cel, szybka decyzja kredytowa

Sezonowy

Kredyt sezonowy udzielany jest na okres do 9 miesięcy, oprocentowany według stałej stopy procentowej. Maksymalna kwota kredytu jest uzależniona od dochodów Kredytobiorcy.

Ekspres gotówka

Kredyt może być udzielony w maksymalnej kwocie 30000 zł na okres do 60 miesięcy. Kredyt z terminem spłaty do 12 miesiecy oprocentowany jest według stałej stopy procentowej ustalonej wchwałą Zarządu BS, a powyżej 12 miesięcy według zmiennej stopy procentowej

Uniwersalny hipoteczny

Kredyt udzielany jest na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków. Maksymalna kwota kredytu wynosi 60 % wartości nieruchomosci mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie. Okres kredytowania wynosi od 24 do 180 miesięcy. Możliwa karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy.

Konsolidacyjny

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:
 • kredyt/pożyczka gotówkowa,
 • kredyt/pożyczka samochodowa,
 • limit w karcie kredytowej,
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,
 • kredyt/pożyczka hipoteczna,
 • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy,

w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku. Dodatkowo klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel, jednak nie więcej niż 100000 zł. Minimalna kwota kredytu wynosi 10000 zł, maksymalna nie może przekroczyć:
 • 60 % wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 • 80 % wartości nieruchomości, jesli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy,
Okres kredytowania wynosi od 24 do 180 miesięcy.

Samochodowy

Kredyt na zakup pojazdów nowych i używanych pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, przyczep kempingowych lub bagażowych podlegajacych zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiazującego.

Mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy może być wykorzystany na realizację inwestycji związane w szczególności z:
 • budową, dokończeniem, rozbudową, wykończeniem domu jednorodzinnego (w tym domu letniskowego) wraz z garażem,
 • budową lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym,
 • adaptacją pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 • remontem i modernizacją lokali i budynków mieszkalnych, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkań,
 • dopłatą związaną z przekształaceniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z lokatorskiego na własnościowe,
 • dopłatą związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • zakupem domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym,
 • wydatkami poniesionymi na zakup działki budowlanej.
 • spłatą zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego udzielonego przez inny bank.

Korzyści:
 • okres kredytowania - do 30 lat,
 • dogodne formy spłaty,
 • korzystne oprocentowanie kredytu
 • możliwość 24 miesięcznej karencji w spłacie kapitału,
 • minimalna prowizja,
 • możliwość udzielenia kredytu na realizację kilku celów mieszkaniowych w ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
 • maksymalna kwota kredytu to 60 % wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki. Dla pozostałych celów kredytowania - 80 % wartości rynkowej nieruchomości lub kosztów realizacji przedsięwzięcia

Oprocentowanie stałe - 5,90 %

Oprocentowanie stałe - 7,20 %

Oprocentowanie stałe - 1,70 %

Oprocentowanie stałe - 7,20 %

Oprocentowanie stałe - 7,20 % dla kredytów do 1 roku

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,5 p.p. dla kredytów powyżej 1 roku

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 5,5 p.p.

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 6,0 p.p.

Oprocentowanie zmienne - WIBOR 3M + 4,0 p.p.