Rachunki bieżące Rolnicy

Rachunki bieżące

Rachunki bieżace rolników służą do gromadzenia środków oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych. BS Leżajsk otwiera rachunki bieżace dla rolników w złotych. Podstawą otwarcia rachunku bankowego jest zawarcie umowy, wypełnienie karty wzorów podpisów. Do otwarcia rachunku potrzebny jest:

  • nakaz płatniczy
  • decyzja o nadaniu NIP
  • Dowód osobisty

Środki zgromadzona na rachunku bieżącym są nieoprocentowane. Do rachunku bieżącego rolników wydawane sa karty Visa Classic lub Visa Business. Mozliwy jest stały dostęp do rachunku przez internet. Za pośrednictwem rachunku bieżacego klienci mogą skladać polecenia zapłaty, stałe zlecenia, płacić składki ZUS, US, dokonywać rozliczeń pieniężnych.