JPK VAT - dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

MIKROPRZEDSIĘBIORCO! JESTEŚ PODATNIKIEM VAT I SKŁADASZ DEKLARACJE VAT-7 LUB VAT-7K?

Od 1 stycznia 2018 r. masz obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej jako JPK_VAT*. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

CZYM JEST JPK_VAT?

To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli rozliczasz się kwartalnie.

JAK ZŁOŻYĆ JPK_VAT?

Mikroprzedsiębiorco, jeśli nie korzystasz ze specjalistycznych programów finansowo-księgowych, Ministerstwo Finansów udostępnia ci bezpłatne i bezpieczne narzędzia do utworzenia i wysłania JPK_VAT:

  • Wejdź na stronę www.jpk.mf.gov.pl ,
  • Pobierz tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (csv).
  • Wpisz do niej dane z twojego rejestru VAT (ewidencja zakupów i sprzedaży za dany okres).
  • Pobierz ze strony www.jpk.mf.gov.pl aplikację Klient JPK 2.0.
  • Prześlij wypełnioną tabelę przez aplikację Klient JPK 2.0 (przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego eGo albo certyfikatu kwalifikowanego).
  • Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Uwaga! Jeśli korzystasz już z komercyjnego programu finansowo-księgowego dostępnego na rynku, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki za jego pośrednictwem plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji JPK 2.0.

Jeśli dostaniesz informację o niezgodnościach

w wysłanym JPK_VAT (e-mailem lub wiadomością SMS), skontaktuj się ze swoim urzędem skarbowym.

Testuj składanie JPK_VAT za 2017 r. już teraz.

Dzięki temu:

  • otrzymasz szybszy zwrot VAT – do 25. dni przy rozliczeniach za październik, listopad i grudzień 2017 r.
  • sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej,
  • upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne.

Więcej