Kredyt obrotowy - morze możliwości

Wygodny kredyt w rachunku firmowym z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Korzyści

 • wsparcie w zapewnieniu bieżącej płynności finansowej firmy,
 • dowolny cel związany z bieżącą działalnością,
 • pokrywanie części lub całości wydatków,
 • regulowanie bieżących zobowiązań handlowych,
 • rozliczenia z kontrahentami i pracownikami,
 • finansowanie zakupu materiałów i towarów oraz usług związanych z bieżącą działalnością gospodarczą,

Atuty kredytu

 • Wygodny sposób spłaty – każdy wpływ środków na rachunek bieżący automatycznie zmniejsza zadłużenie,
 • możliwość wielokrotnego wykorzystywania kredytu w trakcie jego obowiązywania,
 • możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres, bez konieczności spłaty zadłużenia,
 • spłata zgodnie z bieżącymi możliwościami firmy,
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku kredytowego,

Weź wygodnie

 • w placówkach: BS Leżajsk, BS O/Grodzisko Dolne, BS O/Kuryłówka, BS O/Jarosław,

Dodatkowe informacje

 • oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej,
 • okres kredytowania do 12 miesięcy,
 • Kredyt w rachunku bieżącym nie wymaga przedstawienia przez Klienta prognoz finansowych na okres kredytowania,

Zabezpieczenie kredytu

 • weksel własny,
 • poręczenie wekslowe,
 • cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym,
 • zastaw rejestrowy,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • przelew wierzytelności,
 • hipoteka lub inne dopuszczone przepisami prawa cywilnego lub wekslowego.