Podstawowy Rachunek Płatniczy

Informacje

Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający dostęp do systemu bankowości elektronicznej Banku oraz karty debetowej, dostępnej tylko dla Posiadacza rachunku. Rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej.

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku
 • 0 zł za dostęp do systemu bankowości internetowej
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu krajowych transakcji płatniczych (nie wliczając w to przelewów w systemie SORBNET )
 • 0 zł za pierwszych 5 w miesiącu wypłat kartą debetową w bankomatach obcych* na terenie RP
 • 0 zł za wydanie/wznowienie i obsługę karty debetowej

 • *bankomaty inne niż bankomaty BS Leżajsk oraz bankomaty Banków Spółdzielcznych z Grupy BPS , SGB oraz BGŻ

  Lista bankomatów bezprowizyjnych

  Otwórz wygodnie

  • w placówkach: BS Leżajsk, BS O/Grodzisko Dolne, BS O/Kuryłówka, BS O/Jarosław,

  Zapraszamy do naszych placówek

  • Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji oraz zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb