Ustawowe wakacje kredytowe - 29.07.2022

wakacje kredytowe

Już 29.07.2022 roku można składać wnioski o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego w latach 2022 - 2023

Wniosek można złożyć w formie:

  • elektronicznej mailowej na adres e-mail: kredyty@bslezajsk.pl,
  • w systemie bankowości internetowej: w miniaplikacji wnioski,
  • pisemnej w placówce Banku lub przesyłką pocztową.

Ile rat można zawiesić?

Spłatę rat kredytu możesz zawiesić w następujących okresach:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale

Łącznie w latach 2022-2023 możesz zawiesić spłatę aż 8 rat

Jak złożyć wniosek

  • Za pomocą Bankowości Internetowej EBP. (w miniaplikacji wnioski,)
  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres; kredyty@bslezajsk.pl
  • Za pomocą poczty tradycyjnej. Wniosek należy wysłać na adres wybranej placówki Banku Spółdzielczego w Leżajsku
  • Osobiście w wybranej placówce Banku Spółdzielczego w Leżajsku.

Co się dzieje z zawieszonymi ratami?

Zawieszeniu ulega rata, która zgodnie z harmonogramem ma być płatna w miesiącu wskazanym przez Kredytobiorcę na wniosku w terminach zgodnie z Ustawą. Okres kredytowania jest wydłużany o ilość zawieszanych rat. Odsetki za okres zawieszenia nie są naliczane.

Ważne informacje

Aby rata został zawieszona wniosek musi wpłynąć do Banku nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym dzień płatności raty. W przypadku wniosków składanych droga pocztową decyduje data doręczenia wniosku do banku. Wnioski przysłane w dni robocze drogą elektroniczną po godzinie 15:00 uznaje się za doręczone następnego dnia roboczego.

wzór wniosku wakacje kredytowe